Kryzys rodzinny - jak pomoże nam adwokat?

Problemy i spory rodzinne w pewnych sytuacjach przeradzają się w większy konflikt. Bardzo często związane są one z poszczególnymi osobami, ale równie często dotyczą posiadanego majątku. Tym samym prawo rodzinne i opiekuńcze to jeden z bardziej powszechnych tematów w wielu kancelariach. W części spraw chodzi o sytuacje, kiedy to małżonkowie decydują się na separację czy rozwód, co często prowadzi do kolejnych spraw np. o podział majątku, czy sprawowania opieki nad dziećmi. Takie sytuacje są coraz powszechniejsze. W części przypadków dotyczy to młodych małżeństw, które decyzję o założeniu rodziny podjęły pod wpływem emocji, bądź też głównie dlatego, że pojawiła się ciąża. Po urodzeniu dziecka, sytuacja takiej rodziny znacząco się zmienia, co w pewnych sytuacjach skutkuje pojawieniem się problemów. Innymi przyczynami rozwodów są między innymi alkoholizm, dłuższa nieobecność, zdrady, problemy finansowe, jak również niezgodność charakterów. Ten ostatni punkt, często można również przypisać młodym małżeństwom, które po zamieszkaniu pod jednym dachem, przeżywają szok, poznając partnera ze strony, której do tej pory nie widzieli. Każdy ma bowiem swoje upodobania, hobby, denerwujące dziwactwa. Ludzie też często różnią się stosunkiem do wydawania pieniędzy czy spędzania wolnego czasu. Jedni są domatorami, a inni przebywanie w czterech ścianach traktują jako ostateczność. W wielu przypadkach, jeżeli osoby nie dojdą do porozumienia, kończy się to rozwodem i podziałem majątku. Jeżeli w związku obecne są dzieci, bywa i tak, że jedna ze stron występuje o przyznanie jej opieki nad nimi oraz o alimenty. Dlatego też, już na wczesnym etapie warto współpracować z adwokatem. W zależności od tego, jakie będą nasze oczekiwania i warunki, może on zaoferować swoją pomoc, nie tylko odnośnie ustalenia obowiązku alimentacyjnego i podwyższenia alimentów, ale może również pomóc w zakresie uregulowania kwestii sprawowanej opieki rodzicielskiej i uchyleniu obowiązku alimentacyjnego. Tematy dotyczące rodziny, a szczególnie dzieci bywają bardzo skomplikowane. Szerokim zagadnieniem są kwestie ustalenia ojcostwa jak i tematyka odwrotna, kiedy chodzi o unieważnienie uznania dziecka. Adwokat będzie również bardzo pomocny w sytuacji, kiedy należy ustalić opiekuna prawnego czy wyznaczyć kuratora. Warto tu dodać, że sprawa przed sądem to w wielu sytuacjach ostateczność, niekiedy dobrze poprowadzone rozmowy, terapia bądź mediacje są w stanie pomóc każdej ze stron i skutecznie jej zapobiec.