O co toczą się rodzinne spory

Bardzo rzadko udaje się uzyskać szybko rozwód, szczególnie wówczas, kiedy druga strona nie chce się na niego zgodzić. Dlatego w wielu sytuacjach należy dodatkowo liczyć się z kolejnymi rozprawami prowadzonymi przed sądem. Z jednej strony dotyczą one kwestii podziału majątku, a z drugiej związane są z przyznaniem opieki nad ewentualnymi dziećmi, jak i alimentami na nie przekazywanymi. W wielu przypadkach łączy się to z poziomem uzyskiwanych dochodów oraz dotychczasowym majątkiem, który udało się zgromadzić małżonkom. W celu przeprowadzenia rozwodu jako zasadnego, sąd musi uznać rozpad małżeństwa oraz brak więzi fizycznej, gospodarczej oraz duchowej. Dlatego też w wielu sytuacjach sprawa rozwodowa znacząco się przeciąga. Dużo też zależy od tego, czy rozwód ma odbyć się za porozumieniem stron, czy też być z orzekaniem o winie. Ten drugi jest znacznie trudniej wywalczyć, ale przyczyny oraz argumentacje bywają naprawdę zróżnicowane. Tak więc brak czasu dla małżonka, zaniedbywanie jego potrzeb, zdrada oraz problemy finansowe, to tylko przykłady powodów rozstań. Wśród przyczyn pozwów znajduje się też kwestia związana z alkoholizmem jednej ze stron, pojawienie się dziecka w związku (często wywołuje to poczucie odrzucenia u mężczyzn), czy też narodziny potomka ze związku pozamałżeńskiego. Coraz częściej rozwody argumentowane są zdradą jednej ze stron. Co ważne, dzięki rozwojowi techniki skoki w bok łatwo można udowodnić. Obok coraz liczniejszych agencji detektywistycznych, małżonkowie mają możliwość samodzielnego sprawdzenia wierności partnera. Dotyczy to nie tylko dostępności do różnego rodzaju portali o charakterze społecznościowym, ale i aplikacji w telefonach. Zawsze jednak odkryta niewierność jednego z małżonków sprawia, że pary rozstają się fatalnej, pełnej emocji i oskarżeń atmosferze. Kłótnie o dzieci, majątek, alimenty czy dach nad głową powodują, że pokojowe przeprowadzenie sprawy rozwodowej w wielu sytuacjach staje się niemożliwe. Sprawa dodatkowo się komplikuje kiedy wspólnie prowadzi się działalność gospodarczą. Spory dotyczą wówczas wydatków i zysków z takiej działalności. Dlatego też podejmując decyzje o rozwodzie warto mieć skuteczne oparcie w adwokacie i jego kancelarii, który przeprowadzi nas przez zawiłe meandry prawa i z pewnością przyczyni się do tego, że szybko na powrót będziemy wolnymi i mimo że znów z panieńskim nazwiskiem, szczęśliwymi ludźmi.