Po obu stronach sali sądowej

Prowadzone przez adwokatów sprawy oraz działania nie zawsze są związane bezpośrednio z salą sądową. Nim sprawa trafi do sądu warto zastosować różnego rodzaju środki oraz argumenty, którymi może posługiwać się sprawny adwokat. Ich celem może być nie tylko polubowne rozwiązanie sprawy, ale też uniknięcie dodatkowych kosztów. W sytuacji, kiedy sprawa zacznie toczyć się już na sali sądowej w wielu sytuacjach wydatki zaczynają rosnąć. Wszystko jednak zależy od charakteru sprawy, ale również od tego, czy występujemy jako poszkodowany, oskarżony, czy też jako osoba podejrzana. W zależności od tego, adwokat, który nas reprezentuje, może podejmować różnego rodzaju działania. W przypadku podejrzanego może między innymi sporządzić zażalenia o różnym charakterze, w tym z tytułu zatrzymania, może brać udział w postępowaniu przygotowawczym oraz w czynnościach procesowych, ale również wnioskować o podjęcie mediacji, umorzenie sprawy bądź o warunkowe umorzenie postępowania.

Kiedy jesteśmy oskarżeni o czyn zabroniony, pomoc ze strony adwokata może obejmować między innymi udział w postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy. Istotne są tu również pisma oraz wnioski sporządzane na potrzeby klienta.

Osoba pokrzywdzona objęta opieką adwokata ma także prawo korzystać z dostępnych rozwiązań. Adwokat może sporządzić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, brać udział w czynnościach przygotowawczych, procesowych, sporządzać zażalenia i wnioski, między innymi o zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną, czy dozór policyjny.

Jak łatwo się domyślić, samodzielne występowanie przed sądem to niedobry pomysł. Bardzo rzadko mamy właściwe wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie. Takie sytuacje sprawdzają się często tylko w filmach, a w prawdziwym życiu warto posiłkować się adwokatem i kancelarią, którzy zaproponują nam rozmaite metody i formy działania. Dobrze zaplanowana linia postępowania oraz pisma, którymi będziemy się posługiwać, zawsze dają większą szansę na wygraną, bez względu na to, w jakiej roli występujemy przed sądem.