Rozwód dotyka wszystkich

O ile kłótnie i spory z osobami postronnymi wywołują u nas złość i frustrację, to problemy wewnątrz rodziny wszyscy przeżywamy zdecydowanie bardziej osobiście. Wówczas nasz stabilny świat zaczyna się chwiać w posadach. Powody takiego stanu rzeczy są bardzo zróżnicowane i jest ich dużo, a w wielu sytuacjach zwiastują smutny początek końca. Są to najczęściej problemy takie jak alkoholizm, zła sytuacja finansowa i długi, zdrada, dłuższa nieobecność jednego z rodziców np. spowodowana pracą zarobkową za granicą, ale i niezgodność charakterów – szczególnie dotyczy młodych małżeństw, jak i również odmienne pomysły na wychowanie dzieci. Mogą one przyjmować rozmaity charakter, dlatego też każda taka sytuacja jest inna. Jednym z powodów niedobrej atmosfery w rodzinie jest wejście dzieci w konflikt z prawem. Dlatego też warto zauważyć problem wcześniej i udać się na terapię rodzinną, bądź też zasięgnąć porad mediatora. Nie należy też zapominać, że spory rodziców w wielu przypadkach przenoszą się właśnie na dzieci, które w zależności od wieku mniej lub bardziej zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę się dzieje. Chyba najgorszą sytuacją, którą dzieci bardzo przeżywają jest rozwód bądź separacja rodziców. Dawny dom i rodzina, którą postrzegały jako całość, nagle rozpada się na dwie części. Często przechodzą one traumę, gdy jedno z rodziców wyprowadza się z domu, bądź przedstawia dziecku swojego nowego partnera.

W takich przypadkach adwokaci są wynajmowani do pomocy w takich sprawach, jak między innymi te o ustanowienie alimentów, ich podwyższenie, ale również te dotyczące miejsca ustalenia pobytu i kontaktu z dzieckiem czy też sprawowania nad nim opieki.

Warto pamiętać, że rozwód to szereg bardziej i mniej spodziewanych kosztów. Oprócz samej spawy rozwodowej często dochodzi jeszcze kwestia podziału majątku, który w zależności od stażu małżeństwa i jego pozycji materialnej, może naprawdę różnorodnie wyglądać. Dodatkowo należy też pamiętać o opłacie dla adwokata jak i dalszych kosztach. Dotyczą one niekiedy terapii u psychologa, nie tylko dla siebie, ale również i dla dzieci, które również taką sytuacje bardzo przeżywają i nie wyrażają na nią zgody.